Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy och användningen av cookies här.

×

Rapporter

Här kan du ladda ned ett urval av rapporter och publikationer som rör mångfald och inkludering.

ÖppnaDörrens egna publikationer

Öppna dörren för nyanlända. Slutrapport av det ESF-delfinansierade projektet "Öppna dörren för nyanlända" som varit en del av ÖppnaDörrens verksamhet (2020).

En timme gör skillnad. Utvärdering av möten genomförda genom Yrkesdörren, Svenska med baby och Nya Kompisbyrån och dess effekter på integrationen (2019).

Att öppna dörren till arbete. Rapport om hur privata, offentliga och ideella aktörer arbetar för att underlätta utrikes föddas etablering på den svenska arbetsmarknaden. (2018)

Varför ska vi öppna dörren? Nätverkets betydelse för integration. Rapport av Rebecka Andersen och Lars Trädgårdh vid Ersta Sköndal Högskola som togs fram åt Axfoundation (2015).

Andras publikationer

Diversity wins: How inclusion matters. Rapport av McKinsey & Company om hur ett systematiskt mångfaldsarbete ger mer framgångsrika företag (2020).

Mångfald i näringslivet. Rapport av Tillväxtverket om mångfalden i näringslivet idag (2020).

Fakta för förändring. Rapport av The Global Village om Sveriges 61 utsatta områden (2020).

Perspektiv 2020 - med särskilt fokus på unga vuxna. Opinionsundersökning av The Global Village som beskriver vad människor i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker kring olika frågor (2020).

Kunskapsöversikt om boendesegregation. Rapport av Delegationen mot segregation om segregationens bakomliggande orsaker och konsekvenser samt vilka insatser som gjorts och hur dessa fungerat. Togs fram på uppdrag av Ramboll (2020).

Tech lever grabbmyten. Med hjälp av statistik och intervjuer med medarbetare och företagsrepresentanter har Allbright kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag (2020).

Fastighet först i mål. Rapport av Allbright om hur fastighetsbranschen blivit den första branschen att uppnå jämställda ledningsgrupper (2019).

Skillnadernas Stockholm. Rapport sammanställd av Stockholms stad som beskriver hur ojämlika livsvillkor begränsar möjligheterna för stockholmare att förverkliga det liv de eftersträvar (2015).