Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy och användningen av cookies här.

×

Att samarbeta med ÖppnaDörren

På ÖppnaDörren samarbetar vi med flera företag, organisationer och andra verksamheter för att tillsammans underlätta för utrikes födda att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.

När det finns ett intresse av att samarbeta bokar vi alltid in ett möte för att titta på vilka behov och önskemål som finns och hittar en lösning som passar. Därför finns det nästan lika många exempel på olika samarbetsmodeller som det finns verksamheter vi samarbetar med. Nedan listar vi några exempel:

  • Martin & Servera och Åhléns är exempel på företag där de anställda får möjlighet att på arbetstid engagera sig i en av ÖppnaDörrens verksamheter.
     
  • Företag som i EY och Åhléns samt fackförbund som Företagarna har tillsammans med vår verksamhet Yrkesdörren anordnat stora nätverksträffar. Där de anställda i grupp över lunch eller fika träffar någon född i ett land men med samma yrkeserfarenhet för att bredda professionella nätverk och dela erfarenheter.
    - När vi får möjlighet att träffa någon med annan bakgrund stimulerar det till ideér, säger Anja anställd på EY och som deltagit i en Nätverksträff. Se en film från det här och läs mer om Yrkesdörrens nätverksträffar här

 

  • Vi anordnar också integrationsmiddagar och luncher genom Invitationsdepartementet där personal bjuds in till att möta nya människor över en gemensam måltid. Vi har till exempel anordnat middagar i samarbete med Stratsys och Kundo. 
     
  • Ett annat populärt samarbete har varit stora Kompisfikor genom Kompisbyrån. Vi har bland annat anordnat kompisfika innan en MFF match, där MFF bjöd på matchbiljetten för alla som fikade. För många som kommit nya till Sverige och en viss stad är det första gången de ser de lokala fotbollslaget och att göra det tillsammans med etablerade svenskar beskrivs från båda håll som mycket betydelsefullt och att det ger en känsla av ökad gemenskap. 

Ibland sker dessa samarbeten i kombination med att företag ger en del av sin vinst till ÖppnaDörrens och våra partnerorganisationers arbete. Det har bland annat varit överskott av försäljning av påsar, vinsten från en välgörenhetsauktion organiserat av en fotbollsklubb eller 1% av ett företags vinst.

 

Varför?

Eftersom många företag, verksamheter och organisationer vill arbeta för att bidra till integration, etablering och mångfald är ett samarbete med ÖppnaDörren ett sätt att underlätta det arbetet. En nätverkslunch kan till exempel vara ett sätt hitta bra kandidater för att kunna rekrytera med mångfald, då de anställda breddar sina professionella nätverk.

Medarbetare hos de som samarbetar med ÖppnaDörren beskriver att ett möte genom ÖppnaDörren har gett nya perspektiv och varit givande på flera plan, alltifrån att förstå kundgrupper bättre till rent personliga ögonöppnande samtal om hur det är att ha utländsk bakgrund i Sverige. Det ses som värdefullt att få möjlighet att engagera sig i mångfald och integration på ett enkelt och naturligt sätt i nära anslutning till arbetet och utan att det behöver ta för mycket tid i anspråk.

Våra samarbetspartners har också fått fin respons när de kommunicerat om samarbetet med ÖppnaDörren som en del av mångfaldsarbetet till sina kunder och medlemmar. Några har också bjudit in kunder att vara med vid evenemangen.

 

Intresserad?

Vill du titta på hur ett samarbete med oss skulle kunna se ut för just er?

Kontakta: Amelie.silfverstople@axfoundation.se

 

ÖppnaDörren består av: Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Svenska med baby och Kompisbyrån, som alla skapar möten mellan de som är nya i Sverige och de som är etablerade här. ÖppnaDörren stöttar verksamheterna genom att möjliggöra för dem att genomföra fler möten och spridas geografiskt.

ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations verksamhet arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.